Cat on Barred Fence.

.חתולה על גדר מסורגת

 החתולה הירושלמית הזו, ילידת ותושבת הרובע היהודי,

הדגימה לנו – לי ולאייל בני – בגאווה בלתי נסתרת את כשרונה ויכולותיה לטפס על אחד הברושים הענקיים שבכיכר בתי מחסה.

זינוקים מענף לענף, כשהיא נעלמת מעיננו ומופיעה חליפות כשצבעיה מתמזגים בצורה נפלאה עם הצבעים והענפים הסבוכים של הברוש. וסיימה בטיפוס על הגדר המסורגת הסמוכה וזהו הציור שאני מביא בפניכם השבוע.

כבר כתבתי רבות על העיר נפלאותיה, תושביה וחתולותיה ועל

הרבואות רבות של סיבות יש לתור את העיר הנפלאה

שאין שניה לה

היום מביא לכם עוד סיבה טובה –

עבור כל חובבי החיה הנפלאה הזו – מהזן המיוחד – החתולה הירושלמית.

297X420  mm

Soft Pastel drawing on paper.                                                                              .ציור פסטל רך על נייר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *