Tricyclo driver stuck in rain, Chiang Mai, Thailand. 

.נהג טריסיקלו תקוע בגשם, ציאנג מאי, תאילנד

Tricyclo driver stuck in rain, Chiang Mai, Thailand. Lorberboim Soft Pastel Painting.

חלוצי ענף המוניות הממוכן בארצות דרום מזרח אסיה

היו נהגי הטריסיקלו כלומר תלת אופן

שהיה השלב הממוכן להבדיל מעגלה רתומה לבאפאלו

בציור נהג הטריסיקלו, נאלץ לתקן בעיה טכנית מסויימת

שלא עמדתי על טיבה

אם תהיתם כיצד

לא חששתי כלל לחשוף את מצלמתי

לנזקי הגשם השוטף

אז לא חששתי כלל

כי, מה לעשות וצילמתי את הסצנה הזו בסתם יום מעונן

הגשם הזה הינו אך

תוספת מצויירת שנראה לי מעניינת לציירה

עוד תהייה שאולי הייתה לכם איזו מן פרנסה זו בימנו

אז – בשעות הבוקר המוקדמות הם מובילים קונות מהשוק אל ביתן או

מסעדתן. לאלה שאינן יכולות לעשות זאת בקטנועיהן

אם כי ההכנסה המשמעותית יותר שלהם הינה מהסעות תיירים

בטיולים מאורגנים

אני רואה את השיירות הגדושות בחוצות העיר

Tricyclo driver stuck in rain, Chiang Mai, Thailand. Lorberboim Soft Pastel Painting.
297X420  mm

Soft Pastel drawing on paper.                                                                 .ציור פסטל רך על נייר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *